Tykkimiehet ry hallituksen kokous

Aika: 14.8.2019 klo 12:00
Paikka: Hämeenlinna Museo Militaria