Tulikomentoja -lehti

TULIKOMENTOJA - tykkimiesten lehti on maamme kenttätykistöaselajin sekä tykistökoulutuksen saaneen maanpuolustusväen aikakauslehti. Lehteä julkaisee TYKKIMIEHET ry.

Vuonna 2014 lehti täytti 25 vuotta!

Tykistön oman lehden perustamista toivoi jo tykistönkenraali V. P. Nenonen vuonna 1947, mutta vasta 2001 lehti alkoi ilmestyä  everstiluutnantti Pekka Lenkkerin toimesta.

Tulikomennoissa on julkaisijan lisäksi mukana 20 muuta kenttätykistökiltaa tai -yhdistystä sekä maavoimien esikunnan aselajitoiminnasta vastaavat henkilöt. Tulikomennot jaetaan em. yhteisöjen lisäksi kenttätykistöjoukkojen varusmiesyksiköille sekä muihin sotilaslaitoksiin, joissa palvelee aselajiin kuuluvaa henkilöstöä. Lehden numeroita toimitetaan erikoistilauksesta myös messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.

Tulikomennot tavoittaa ao. kiltojen jäsenet ja heidän perheensä ympäri koko maata. Lehden tarkoituksena on pitää tykkimiehet ja heidän ystävänsä tietoisina kenttätykistön kulloisistakin tapahtumista ja aselajissa tapahtuneesta kehityksestä sekä kertoa kenttätykistön ja sen veteraanien kohtaloista käydyissä sodissa.

Tulikomentoja on tykistöaselajin, sen varusmiesyksikköjen ja lehden jakelussa mukana olevien tykistökiltojen tiedotuskanava ja ainoa yhteysside. Vuonna 2001 alkoi Tulikomentojen 1. vuosikerta aikakauslehtenä. Sitä on edeltänyt jo 12 vuoden ajan samanniminen lehtimuotoinen killoille suunnattu tiedote.  Lehti valittiin Maanpuolustuskiltojen Liiton vuoden 2011 kiltalehdeksi.

Vuosien saatossa Tulikomentoja-lehden keskeinen elementti tiedottamisen ohella on epäsuoran tulen aselajihengen ylläpito, siinä on onnistuttu hyvin.

Lehden päätoimittajana ja toimituskunnan puheenjohtajana toimii Kari Kuusela                      tulitoimintaupseeri (at) gmail.com.

Lehden aineistoposti: toimitus.tulikomentoja (at) gmail.com

Lehden omat verkkosivut poistuivat käytöstä keväällä 2015.

Aineisto- ja ilmestymispäivät 2024

Lehti

Aineisto

Ilmestyy

1/24

15.1.

16.2. (vko 7)

2/24

3.6.

19.7. (vko 29)

3/24

19.8.

20.9. (vko 38)

4/244.11.13.12. (vko 50)