Historia

Tykkimiehet ry:n perustava kokous oli 25.5.1965 Tykistökoulussa Santahaminassa. Kokoukseen osallistui yhteensä 102 kenttätykistön ja rannikkotykistön upseeria, aliupseeria ja upseerioppilasta, jotka päättivät perustaa Tykistökoulun perinneyhdistys -nimisen yhdistyksen. Aloitteen tekijöinä olivat Suomen Tykistökoulun 1918 upseerikokelaskurssien valtuuskunta kenraaliluutnantti Uolevi Poppiuksen johdolla sekä Tykistökoulun johtaja eversti Kauko Mäkipää.

Yhdistyksen perustamissopimuksen allekirjoittivat 22.6.1965 kenraaliluutnantti U Poppius, eversti K Mäkipää, eversti R Aaltonen ja sotilasmestari T Tapanila. Yhdistysrekisteriin Tykistökoulun perinneyhdistys merkittiin 28.6.1965. Yhdistyksen tarkoituksena sääntöjensä mukaisesti oli vaalia tykistöllisen koulutuksen perinteitä ja toimia tykistöllisten aselajien yhdyssiteenä.

Yhdistyksen nimi muutettiin 26.10.1967 Tykistön perinneyhdistykseksi. Syynä nimenmuutokseen oli kenttätykistön ja rannikkotykistön erottuminen omiksi aselajeikseen ja jo tiedossa ollut Tykistökoulun siirto Niinisaloon.

Perustettavan yhdistyksen tarkoituksena oli tykistöllisen koulutuksen perinteiden vaaliminen sekä toiminta tykistöllisten aselajien yhdyssiteenä. Tuohon aikaan kenttätykistön ja rannikkotykistön kantahenkilökunnan koulutus oli samassa aselajikoulussa, Tykistökoulussa. Puolustusvoimien organisaatiota muutettiin 1960-luvun lopulla ja tuossa yhteydessä kenttä- ja rannikkotykistön kantahenkilökunnan koulutus eriytettiin.

Perinneyhdistyksen ensimmäinen suururakka oli Tykistökoulun lipun valmistuksen rahoittaminen koko maassa järjestetyn keräyksen avulla. Lippu lahjoitettiin Tykistökoululle 7.2.1968.

Seuraavana vuonna Tykistön perinneyhdistys käynnisti kenttätykistömuseohankkeen. Toteuttamissuunnitelmassa päädyttiin periaateratkaisuun, jonka mukaisesti ensin järjestetään kenttätykistönäyttely Sotamuseon yhteydessä ja saatujen kokemusten perusteella jatketaan kenttätykistömuseon suunnittelua ja varaudutaan kiertävien näyttelyjen järjestämiseen.

Kenttätykistönäyttely 73 järjestettiin 25.5.-17.9.1973 Sotamuseon tiloissa. Kenttätykistömuseotoimikunta perustettiin Tykistön perinneyhdistyksen aloitteesta 23.1.1974. Toimikunnan puheenjohtajana oli vuorineuvos Erkki Partanen. Toimikunta sai työnsä valmiiksi 23.1.1975. Työn perusteella perustettiin Tykistömuseo Niinisaloon 2.7.1977 ja museon ylläpitäjänä oli Tykkimiehet ry.

Tykistön perinneyhdistyksen puheenjohtajana oli toiminut perustamisesta alkaen kenraaliluutnantti Uolevi Poppius. Hänen seuraajakseen valittiin 17.3.1975 vuorineuvos Erkki Partanen. Tykistön perinneyhdistyksen nimi muutettiin 21.10.1975 Tykkimiehet ry:ksi, joka on edelleen yhdistyksen nimi. Uusi nimi oli osoitus yhdistyksen toimikentän laajentumisesta koko valtakuntaan ja sen kaikkia tykkimiehiä käsittäväksi.

Tykistökoulun Perinneyhdistys ry muutti nimensä 26.10.1967 Tykistön perinneyhdistys ry:ksi. Uudelleen nimetyn yhdistyksen ensimmäiseksi merkittäväksi tehtäväksi tuli tykistömuseon perustaminen. Everstiluutnantti Matti Alajoki oli museoasiassa aktiivinen ja toimelias. Museon perustamisessa edettiin vaiheittain. Ensimmäinen näkyvä osoitus tykistöllisestä museotoiminnasta oli vuonna 1973 Sotamuseon tiloissa järjestetty kenttätykistönäyttely. Museon perustamiseen liittyviä haasteita ratkottiin kunnes vuonna 1977 Niinisalossa entisessä koulukiinteistössä avattiin yleisölle Tykistömuseo. Tykistön perinneyhdistyksen nimi muutettiin Tykkimiehet ry:ksi vuonna 1975.

Tykkimiehet ry:n toiminnan keskeisiä tuloksia ovat muun muassa:

  • Tykistömuseon ylläpitäminen Niinisalossa
  • Tykistö 200- vuotta juhlatilaisuuksien järjestäminen vuonna 1994 yhteistoiminnassa Suomen Kenttätykistön säätiön kanssa
  • Tykistömuseon siirtäminen Niinisalosta Hämeenlinnaan vuosina 1994 – 1997
  • Tykistömuseon avaaminen Hämeenlinnassa 12.5.1997 ja museon ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Ihantalan Ihme – dokumenttielokuvan valmistaminen vuonna 2000
  • Valtakunnallisen Tulikomentoja – lehden julkaisun aloittaminen vuonna 2001. Lehden edeltäjä oli Uudenmaan Tykistökillan Tulikomentoja – lehti.
  • Yhteistoiminnan voimakas lisääminen Suomen Kenttätykistön säätiön kanssa
  • Korpisodan suurvoitto- kuvaus Ilomantsin taisteluista kesältä 1944, valmistui 2003
  • Tykistö eri aikakausina CD-esitys valmistui keväällä 2004
  • Syväriltä – Nietjärvelle dokumenttielokuva valmistui keväällä 2005

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet
Kenraaliluutnantti     Uolevi Poppius     1965–1975
Vuorineuvos     Erkki Partanen    1975–1978
Toimitusjohtaja     Aarne Hakala     1978–1982
Kauppaneuvos     Erik Berner     1982–1988
Ekonomi     Seppo S Jokipii     1988–1992
Professori     Matti Peltonen     1992–1996
Kauppaneuvos     Pertti Niemistö    1996–1998
Diplomi-insinööri     Jorma Keino     1999–2000
Kenraalimajuri     Asko Sivula     2000–2003
Prikaatikenraali     Jouko Alasjärvi    2004–2011
Vakuutusneuvos     Harri Kainulainen     2012-2015                                                                                                                FM Kari Vilamo 2016-