Tykkimiesmitali

Tykkimiesmitalin perustaminen

Suomen Kenttätykistön Säätiö ja Tykkimiehet r.y. ovat perustaneet 4.12.1990 Tykkimiesmitalin.
Tykkimiesmitalin ensimmäinen kappale kultaisen soljen kera luovutettiin 4.3.1991 kenrl Väinö Valvelle hänen kodissaan.
Mitalin ensimmäinen julkinen luovutustilaisuus järjestettiin tykistönkenraali V P Nenosen syntymän 108. vuosipäivänä 6.3.1991.

Tykkimiesmitalin säännöt

1.    Tykkimiesmitali on kenttätykistön piirissä tai sen hyväksi suoritetusta ansiokkaasta toiminnasta myönnettävä tunnustus.

2.    Tykkimiesmitali voidaan myöntää vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai kenttätykistössä osoitetusta ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Tykkimiesmitali voidaan myöntää erityisenä tunnustuksena soljen kera. Solki voi olla pronssinen, hopeinen tai kultainen. Hopeisen ja kultaisen soljen kera myönnettävä tykkimiesmitali edellyttää huomattavia tai poikkeuksellisia ansioita.

3.    Tykkimiesmitali on lyötetty raudasta. Mitalin läpimitta on 30 mm. Sen etupuolella on kohoreunan sisällä kenttätykistön aselajitunnus palava pommi. Kääntöpuoli on sileä, mutta se voidaan varustaa ehdottajayhteisön tunnuksella. Mitalin punaisen nauhan kummassakin reunassa on 4 mm:n levyinen musta juova. Solki on 10 mm:n läpimittainen pronssinen palava pommi, joka kiinnitetään mitalinauhan keskelle. Hopeisen tykkimiesmitalin tunnuksena on sama kuvio hopeisena ja kultaisen tykkimiesmitalin kullattuna. Nauhalaattaan kiinnitetään vastaava pienoistunnus. Mitalin saajalle annetaan omistuskirja. Mitalin on suunnitellut taiteilija Erkki Riimala.

4.    Tykkimiesmitalia kannetaan kunniamerkkinä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien vahvistamien isänmaallisen toiminnan mitaleja koskevien sääntöjen mukaan.

5.    Tykkimiesmitalin myöntämisestä päättää mitalitoimikunta, johon Tykkimiehet r.y. ja Suomen Kenttätykistön Säätiö määräävät kumpikin kaksi jäsentä.

Jos kenttätykistön tarkastaja on mitalitoimikunnan jäsen, hän toimii toimikunnan puheenjohtajana.

Mitalitoimikunta pitää luetteloa myönnetyistä Tykkimiesmitaleista, määrää esittäjältä perittävät kustannukset ja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tykkimiesmitalin käytöstä.

Tykkimiesmitalin esittäminen

Liitteenä olevalle lomakkeelle tehdyt esitykset tulee toimittaa vuosittain 1.12. mennessä seuraavasti:

Yhteisöjen (pl Suomen Kenttätykistön Säätiö) esitykset toimitetaan Tykkimiehet r.y:lle. Puolustusvoimien henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten osalta esitykset toimitetaan Maavoimien Esikuntaan (tähän tarkempi yhteystieto).
Suomen Kenttätykistön Säätiön esitykset toimitetaan Tykkimiesmitalitoimikunnalle.
Tehtyjen esitysten tulee olla tärkeysjärjestyksessä.

Mitalien myöntäminen ja luovutus
Tykkimiesmitalit myönnetään yleensä vuosittain 6.3. tykistönkenraali V P Nenosen syntymän vuosipäivänä ja luovutetaan yhteisöjen arvokkaissa tilaisuuksissa.