Kunniajäsenet

Kunniajäsen


Tykkimiehet ry voi sääntöjensä mukaan kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen kokouksen päätöksellä  henkilön, joka  toiminnallaan on  merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Historiansa aikana yhdistyksen kunniajäseniksi on kutsuttu yhteensä viisitoista henkilöä.